Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật nhanh, chính xác nhất. Chi tiết đáp án tất cả các mã đề thi môn Hóa học.

Đáp án đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật sớm, chính xác nhất trên báo Giao thông sau khi thí sinh kết thúc bài thi.

Đáp án môn Vật lí tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật đầy đủ, chính xác nhất tất cả các đáp án mã đề 201 tới 224 trên Báo Giao thông.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2021 (Full mã đề) được cập nhật sớm, chính xác nhất trên báo Giao thông.

Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật sớm, chính xác nhất trên báo Giao thông ngay sau khi thí sinh kết thúc bài thi.

Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2021 được cập nhật sớm, chính xác nhất trên báo Giao thông.

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 được cập nhật chính xác trên báo Giao thông sau khi thí sinh kết thúc bài thi.
Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi