Sinh viên khoa Thú y có buổi thực hành thực tế ngay tại lớp học

Học ngành Thú y, sinh viên sẽ nắm vững những kĩ thuật phòng thí nghiệm với công nghệ tiên tiến liên quan chăn nuôi hoặc thú y, vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thú y vào lĩnh vực sản xuất động vật, sản xuất vắc-xin và dược phẩm thú y.

Đồng thời, sinh viên sẽ được học chuyên sâu về bệnh học (căn bệnh, dịch tễ học, biểu hiện lâm sàng, kỹ thuật chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh), về ngoại khoa & giải phẫu bệnh và pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh, sản xuất kinh doanh thuốc thú y.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên khoa Thú Y thực hành thực tế ngay tại lớp học
 

 

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi