Khoa Thú Y Đại Học thông báo thủ tục nhập học năm học mới năm 2018

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 Thứ Ba, ngày 24/7/2018 - Địa điểm: Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Thú Y: Thầy Bình, Khoa Thú y, Số 60B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội..

1. Nhập học khóa mới K23

- Thời gian: - Bắt đầu từ 8h00 Thứ Ba, ngày 24/7/2018

2. Thí sinh trúng tuyển khi nhập học phải nộp:

-  Giấy báo tập trung.

- Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ (bản sao có xác nhận của địa phương và mang theo bản chính để đối chiếu); Thí sinh tốt nghiệp năm 2018 nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp quốc gia năm 2018 (bản chính nếu dùng để xét tuyển)

- Giấy khai sinh (bản sao có xác nhận của địa phương).

- Hồ sơ học sinh - sinh viên (theo mẫu của Bộ giáo dục và Đào tạo) có xác nhận của địa phương.

- Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có).

- Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam).

3. Các khoản tiền phải nộp:

- Học phí kỳ 1(Ngành thú y): 390.000đ x14 tín chỉ                             =  5.460.000đ                    

- Khám sức khỏe:                                                                               =     100.000đ

- Lệ phí nhập học, làm thẻ sinh viên:                                                  =     110.000đ

- Bảo hiểm y tế (từ tháng 10/2018 đến hết năm 2019)                       =     662.000đ

Cộng: 6.322.000đ (Đối với ngành thú y) 

Ghi chú: Ngoài các khoản thu trên, nhà trường không thu bất kỳ một khoản lệ phí nào khác.

Điện thoại liên hệ: 0983 504 890 - 096 128 6664 (Thầy Bình)

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi