Gợi ý đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 đầy đủ nhất

Đáp án giải đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 với tất cả các mã đề được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Chiều 7/7, bắt đầu từ 14h30, các thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút cho 50 câu hỏi.

Theo như đề thi minh họa được Bộ GD-ĐT công bố trước đó, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 sẽ được giữ nguyên cả về cấu trúc, thời gian làm bài, số lượng câu hỏi. Hình thức làm bài trắc nghiệm, thí sinh trả lời đáp án vào phiếu trả lời được giám thị phát trước đó.

Kiến thức sử dụng trong đề nằm chủ yếu ở lớp 12.

Đề thi sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần Đại số - Lượng giác - Hình học. Yêu cầu thí sinh cần phải vận dụng nhiều kiến thức như: Hình học không gian, Tổ hợp - Xác xuất, Nguyên hàm - Tích phân...

Để đạt được điểm 9 - 10 đòi hỏi học sinh phải có các kinh nghiệm nhất định để tìm ra các hướng tiếp cận đúng đắn; biết vận dụng kiến thức liên chuyên đề, liên lớp để giải quyết.

Đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 105:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 2.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 3.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 4.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 5.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 6.

Dưới đây là phần đề thi và gợi ý đáp án cho tất cả các mã đề thi môn Toán:

Mã đề 101:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 1.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 102:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.
 

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 108:

 
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 2.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 110:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 3.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia mã đề 111:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 17.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia các mã đề 115, 116, 117:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 18.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia các mã đề 118, 119:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 19.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia các mã đề 120, 121, 122:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 20.

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia các mã đề 123, 124:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 21.

Đăng ký trực tuyến

Sơ đồ đường đi